تی خشک کن

این دستگاه با عملکرد آسان با استفاده از پرس آبگیری جهت شستشوی انواع سطوح سنگ و سرامیک و موزائیک کاربردی بسیار مناسب دارد

تی خشک کن مدل 280

 • شاسی فلزی با رنگ استاتیک
 • مخزن 30 لیتری دو عدد
 • پرس فلزی جهت آبگیری
 • دارای 4 چرخ گردان
 • ابعاد دستگاه : 94 * 54 * 80

تی خشک کن مدل 275

 • شاسی فلزی با رنگ استاتیک
 • مخزن 25 لیتری یک عدد
 • سبد جهت حمل تنظیف و مواد شوینده
 • پرس فلزی جهت آبگیری
 • دارای 4 چرخ گردان
 • ابعاد دستگاه : 88 * 55 * 60

تی خشک کن مدل 270

 • شاسی فلزی با رنگ استاتیک
 • مخزن 25 لیتری یک عدد
 • سبد جهت حمل تنظیف و مواد شوینده
 • پرس فلزی جهت آبگیری
 • دارای 4 چرخ گردان
 • ابعاد دستگاه : 88 * 55 * 60

تی خشک کن مدل 250

 • شاسی فلزی با رنگ استاتیک
 • مخزن 10 لیتری دو عدد
 • پرس فلزی جهت آبگیری
 • دارای 4 چرخ گردان
 • ابعاد دستگاه : 88 * 39 * 72