ترالی

این دستگاه جهت استفاده در بیمارستان ها ، مجتمع های تجاری و مسکونی مورد استفاده قرار می گیرد.

ترالی مدل 200

 • شاسی فلزی با رنگ استاتیک
 • سطل 120 لیتری
 • سه طبقه سینی استیل
 • مخزن 30 لیتری
 • پرس فلزی جهت بگیری
 • جارو و خاک انداز
 • دارای 4 چرخ گردان
 • ابعاد دستگاه : 115 * 54 * 145

ترالی مدل 210

 • شاسی فلزی با رنگ استاتیک
 • سطل 120 لیتری ( با بین برزنتی )
 • مخزن 25 لیتری دو عدد
 • پرس فلزی جهت بگیری
 • دارای 4 چرخ گردان
 • ابعاد دستگاه : 108 * 56 * 132

ترالی مدل 220

 • شاسی فلزی با رنگ استاتیک
 • سطل 120 لیتری
 • یک طبقه سینی استیل
 • مخزن 25 لیتری دو عدد
 • پرس فلزی جهت بگیری
 • دارای 4 چرخ گردان
 • ابعاد دستگاه : 107 * 59 * 144

ترالی مدل 230

 • شاسی فلزی با رنگ استاتیک
 • سه طبقه سینی استیل
 • مخزن 30 لیتری دو عدد
 • پرس فلزی جهت بگیری
 • دارای 4 چرخ گردان
 • ابعاد دستگاه : 102 * 59 * 137

ترالی مدل 240

 • شاسی فلزی با رنگ استاتیک
 • سطل 120 لیتری
 • جارو و خاک انداز
 • مخزن 30 لیتری یک عدد
 • پرس فلزی جهت بگیری
 • دارای 4 چرخ گردان
 • ابعاد دستگاه : 104 * 58 * 105