تجهیزات توانبخشی

Al 301 TOILET

 • سبک و بادوام
 • بدنه تاشو
 • زیردستی ثابت
 • زیرپایی ثابت
 • ترمز دسته بالا جهت کنترل همراه ( سفارشی )
 • چرخ جلو تو پر
 • چرخ عقب با لاستیک توپر 22 اینچ

Al 201 ECO

 • سبک و بادوام
 • بدنه تاشو
 • زیردستی ثابت
 • زیرپایی ثابت
 • ترمز دسته بالا جهت کنترل همراه ( سفارشی )
 • چرخ جلو تو پر
 • چرخ عقب با لاستیک توپر 22 اینچ

Al 101 نیمه ارتوپدی

 • بدنه تاشو
 • زیردستی متحرک
 • پشتی تاشو
 • زیرپایی متحرک آلومینیومی
 • کفی و پشتی برزنتی یا چرمی
 • چرخ جلو تو پر
 • چرخ عقب با لاستیک توپر 22 اینچ

Al 401 orthopedi

 • ترمز دستی بالا
 • بدنه استیل یا آلومینیوم
 • زیردستی متحرک
 • زیرپایی متحرک جداشونده
 • پشتی تاشو
 • چرخ جلو توپر
 • چرخ عقب با لاستیک توپر 22 اینچ

IR 201 eco

 • استیل کرومه شده
 • بدنه تاشو
 • زیردستی ثابت
 • زیرپایی ثابت
 • ترمز دسته بالا جهت کنترل همراه
 • چرخ جلو توپر
 • چرخ عقب با لاستیک توپر 22 اینچ

IR 201 نیمه ارتوپدی

 • بدنه تاشو
 • زیردستی متحرک
 • پشتی تاشو
 • زیرپایی متحرک آلومینیومی
 • کفی و پشتی برزنتی یا چرمی
 • چرخ جلو توپر
 • چرخ عقب با لاستیک توپر 22 اینچ