الزم است سیاستهای خاصی در ارتباط با بکارگیری روشهای مناسب با فواصل زمانی استاندارد جهت نظافت دیوارها، کف پوشها ،رختخوابها ، پرده ها ، اثاثیه ، حمامها ، توالتها و کلیۀ وسایل مورد استفاده ……….. بکار گرفته شود.

 ♣ ۹۰ %میکروارگانیسمها درجرم های قابل مشاهده وجود دارند و هدف از نظافت روزانۀ بیمارستان ریشه کنی یا کاهش این جرمها میباشد. باید توجه داشت که نه شوینده ها و نه مواد گندزدا ، در صورت عدم جرم زدایی مکانیکی )مالش و سائیدن( نمیتوانند فعالیت ضد میکروبی خود را بطور منااسب عمال نمایند .

 

تی را در مخزن کثیف شستشو داده و آبگیری کنید سپس مجددا وارد قسمت تمیز کرده و شروع به تی زدن کنید.

پاشیده شدن خون ومایعات آلوده : 

 بدنبال ریختن مواد آلوده ای مانند ادرار و یا ریختن غذا ، پاک کردن آن محل با آب و شوینده کافی بوده ودر صورت آلودگی محیط با خون و ترشحات آلوده با خون موارد زیر رعایت شود .

 الف( دستکش و در صورت لزوم سایر محافظ ها مثل عینک ، ماسک ، پیش بند و … پوشیده شود.

 با حوله یا پارچه یکبار مصرف که آغشته به یک نوع از محلول های گندزدا میباشد ، خون وترشحات به صورت دورانی جمع و پاک شود .

 محل با آب و شوینده سشسته شود  با محلول گندزدا مثل میکروباک فورت ۲ ، %دکونکس %۲ ۵۰ AF، محلول قرص ژاول و …گندزدایی شود.

 

دستورالعمل تی ها
 تی ها : وسایل مربوط به نظافت از قبیل سطل ها، نخ تی باید بصورت خشک و در محل مناسب نگهداری شود . تی ها باید همیشه آویزان باشند و در صورت امکان در  هوای آزاد نگهداری شوند.

 

 خشک نمودن وسایل تمیز کننده زمین الزم بوده زیرا براحتی با باسیل های گرم منفی آلوده می شوند وآلودگی بصورت موقت به سطح زمین منتقل می شود.

 بهتر است در هر بخش تی ها با سه نوع رنگ دسته مشخص می شوند:

 سفید ) اتاقهای پرسنل ( - سبز یا آبی ) اتاقهای بیماران و راهرو( - زرد ) اتاق ایزوله(  نخ تی هر ۱۵ روز یکبار باید تعویض شود و در صورتی که زودتر از این زمان غییر رنگ داده ،مستعمل شود باید سریعا تعویض شود

 

 وسایل مخصوص پاک کردن :

در صورت امکان از دستمال های یکبار  مصرف جهت پاک کردن منابع شناخته شدۀ آلودگی استفاده کنید .

 ● از برس های نایلونی برای پاک کردن حمام و توالت استفاده شود . تی یا برس موئی یا کرکی مناسب نیست .

 ● اگر پارچه چند بار استفاده می شود پس از انجام کار کامالً شسته شود .

 ● چندین پارچه جهت تمیز کردن قسمتهای مختلف در اختیار پرسنل خدمات قرار گیرد .

 

 ● برای محل های مخصوص غذا خوری و یخچال ها و … پارچه های جدا گانه داشته باشید .

 ● از اسفنج برای پاک کردن سطوح استفاده نشود .

 ● از البسه و ملحفه های کهنه و مستعمل جهت نظافت یخچال و الکر و … استفاده نشود.

● به طور کلی باید از تجمع گرد و غبار بر روی سطوح و دستگاهها جلوگیری کرد.

 ● استفاده از جاروی خشک در بخشها ممنوع می باشد.

انواع چسب هاجهت ترمیم برخی
 ● استفاده از چسب لکو پالست وکالً وسایل مثل جاصابونی های شکسته ، دستگاه تلفن ، قیچی و… یا نصب برگه ، بخش نامه، توصیه ها و … روی دیوارها ، بدلیل تجمع قارچ وباکتریها و… ممنوع می باشد.

 ● نصب تابلوهای غیرضروری دربخش ها که محل تجمع گردوغبار حاوی اسپور باکتریهاو قارچ ها و… میشود،ممنوع است

 ● از تجمع کارتن و مقوا های غیرضروری دربخش که منبع تخم سوسک و… میباشند ،جلوگیری کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *